Visie

Wat gaat er mis met bedrijven?


Tja…, de intentie om duurzamer en inclusiever te worden is er vaak wel, maar hoe doe je dat, met behoud van rendement?

Meer

Hoe kan wat mis is, geheeld worden?


Tijd om wat onecht en onoprecht is, te helen… Vanuit het kernproces. Vanuit branding met de brug naar bedrijfscultuur.

Meer

Wat is True Branding?


Veel merken zijn bedacht, losgeweekt van hun wortels. True Branding is de weg terug naar binnen om vervolgens vanuit  eigenheid te innoveren.

Meer

Wat levert True Branding op?


True Branding resulteert in een toekomstbestendig bedrijf dat vanuit eigen kracht natuurlijk met trends meebeweegt, flexibel en besluitvaardig is.

Meer

Wat gaat er mis met bedrijven?

Dilemma: goed doen én rendement realiseren


De bedrijfsvoering moet anders. Niet vanuit opgelegde ESG regulering, maar van binnen uit. Omdat klanten oprechte merken willen, omdat medewerkers bij een bezield bedrijf willen werken, omdat de wereld zorgzaamheid nodig heeft.

Dilemma’s

Maar hoe doe je dat, zonder door de wetmatigheden van de markt verdrukt te worden? Hoe kom je als management uit de spagaat van goed willen doen voor de wereld én beantwoorden aan rendementsverwachtingen? Hoe realiseer je lange termijn doelen met korte termijn weerbarstigheden? Hoe kunnen succesvolle routines en concepten vanuit nieuwe doelen worden bijgesteld zonder in te boeten aan commercialiteit?

Vertrouwen

De noodzaak groeit, niet alleen vanuit overheid regulatie maar ook vanuit de markt en de medewerkers. Het vertrouwen in bedrijven en merken staat zwaar onder druk. En werkgevers die niet weten te inspireren krijgen niet de beste medewerkers.

Hoe kan wat mis is, geheeld worden?

Transformatie vanuit branding en cultuur


Het opzetten van projecten rond inclusiviteit of duurzaamheid is vaak niet voldoende. Vooral niet als die botsen met het primaire proces; resultaatgroei behalen met de afzet van producten of diensten. Als veranderingsprojecten in de clinch raken met commercie, geeft dat veel interne commotie en weinig resultaat. Veranderen vanuit het primaire commerciële proces is effectiever.

Marketing anders

De drager binnen het commerciële proces is het merk. En dus vraagt de benodigde transformatie om een ander perspectief op marketing.

Marketing was als het cement binnen het oude systeem. En onder druk van omzetdoelen is marketing verworden tot een onethische trukendoos. Met als gevolg dat het wantrouwen naar bedrijven is gegroeid en ‘reclame’ en ‘marketing’ besmette woorden zijn geworden. Maar marketing kan ook aangewend worden als aanjager voor duurzame veranderingen als de doelen van commercie anders gedefinieerd worden:

  • gericht op eigen in plaats van bedacht,
  • gericht op relatie in plaats van transactie en
  • gericht op verbinding in plaats van verleiding.

Brug naar bedrijfscultuur

Vaak lopen processen binnen bedrijven langs elkaar heen. Hoe groter het bedrijf, hoe verfijnder de opsplitsing in specialismen. Met ieder specialisme zijn eigen taal en werkwijze is het een uitdaging om tot gemeenschappelijkheid te komen.

True Branding vertrekt vanuit branding en kan alleen succesvol zijn met een ondersteunende en gelijkgestemde bedrijfscultuur als bedding.

 

NB

Branding gaat over meer dan marketingcommunicatie, alle uitingen van een organisatie zijn onderdeel van branding. Om te beginnen met de ervaringen met de producten of services, de verpakkingen, de presentatie in (web)shop, online en offline communicaties. Alle ervaringen, de materiële én de immateriële.

Wat is True Branding?

True branding versus Bedachte Branding


Echte bedrijven hebben zich ontdaan van alles wat niet waar, gemaakt, geforceerd, gepretendeerd, opgeblazen is. Het zijn bedrijven die helder hebben waar een gemeenschappelijke liefde voor gevoeld wordt. Bedrijven die vanzelfsprekend integer en duurzaam zijn. Bedrijven die zich manifesteren vanuit hun eigenheid. Die gericht zijn op verbinding in plaats van op verleiding. Bedrijven waarin mensen samenwerken, in plaats van in competitie te zijn met elkaar.

Ontstaan van Bedachte Branding

De meeste merken beginnen met de beste intenties als True Brands. De entrepreneur bezielt de onderneming. En bij een succesvolle start is de eigenheid evident en de verbinding met de afnemers vanzelfsprekend. Dan breidt het productpalet uit en worden er specialisten ingehuurd. En met die groei verwatert de eigenheid makkelijk.

Dan komt er ergens een moment van commerciële tegenwind. Op dat moment sluipt het idee ‘we zijn niet goed zoals we zijn’ binnen. En wordt er gepoogd om (weer) een geliefd en populair merk te worden. Experts van buiten wijzen de weg en concurrerende succes-merken worden het rolmodel. De eigenheid raakt zoek en True Branding wordt Bedachte Branding.

Het bedachte merk is als succesvol ego

Net als een individueel ego succesvol kan zijn, kan de Bedachte Branding dat ook zijn. En dikwijls worden succesvolle trucs tot in het uiterste geperfectioneerd. Net zoals de nar steeds behendiger wordt de lachers op zijn hand te krijgen, en het slachtoffer steeds behendiger in het opwekken van medelijden.

Daarbij geldt: hoe succesvoller de trucs, hoe moeilijker het is om er afstand van te nemen.

Vervreemd zich van zichzelf

Bedachte Branding resulteert in een organisatie die vervreemd raakt van wat ze echt is: er wordt iets naar voren geduwd wat de organisatie eigenlijk helemaal niet is en tegelijkertijd wordt dat wat de organisatie in de kern is, ontkend of afgewezen.

Je anders voordoen dan je bent is niet geloofwaardig en is daarbij heel vermoeiend. Net als bij mensen leidt dat ook bij organisaties tot burn-out verschijnselen.

De weg terug

Het proces van Bedachte Branding terug naar True Branding, is de weg

Wat levert True Branding op?

True Branding is toekomstbestendig


True Branding resulteert in:

  • een toekomstbestendig bedrijf dat vanuit eigen kracht natuurlijk meebeweegt, flexibel en besluitvaardig is;
  • in een inspirerend merk dat betekenisvol, onderscheidend en zorgzaam is;
  • een oprecht merk dat waarmaakt waarvoor het staat en daardoor vertrouwd wordt;
  • hechtere klantrelaties door de gerichtheid op verbinding in plaats van op verleiding;
  • bijdragen aan een betere wereld door vanzelfsprekende zorgzaamheid voor de planeet en de business partners;
  • coherente merk expressies dankzij eenduidigheid en eenstemmigheid van alle disciplines;
  • rendement doordat eigenheid pricing power geeft en dankzij hechte klantrelaties omzet niet gekocht hoeft te worden.

Hierdoor vormen echte bedrijven aantrekkelijke werkgevers met gemotiveerde medewerkers.

Komen cultuurveranderingen bij jullie ook niet veel verder dan de hei sessies waarin ze geformuleerd worden?