Diensten

Welke ondersteuning is mogelijk?


Als externe partij kan Max Dekker (& team) een verhelderende, een inspirerende en/of een regisserende rol hebben.

Meer

Welke kwaliteiten voegt Max toe?


Max is conceptueel creatief en weet bruggen te slaan tussen strategie en creatie, tussen verschillende disciplines.

Meer

Hoe wordt draagvlak gecreëerd?


Een merk is alleen echt als het van binnenuit komt. Dus niet extern bedachte slimmigheden gedragen te krijgen, maar met de eigen mensen tot inzichten te komen.

Meer

Samenwerking met bureaus?


Uiteraard hebben externe bureaus ook een rol in het proces om tot True Branding te komen. Ook bij hen is expertise. Ook bij hen is de verinnerlijking van belang.

Meer

Welke ondersteuning is mogelijk?

Inspirerende kennismaking of begeleiding bij transformatie


Max Dekker kan het managementteam inspireren met:

  • Lezing True Branding over het oprechte marketing perspectief.
  • Workshop True Branding waarbij het managementteam een True Branding spiegel voorhouden wordt.
  • Strategische feedback als check op de consistentie tussen business strategie, bedrijfscultuur & merkstrategie.
  • Frictie analyse waarin ontleed wordt of merk manifestaties elkaar al dan niet versterken: een 360 graden scan.
  • Conceptuele verkenning naar de vitaliserings mogelijkheden van de merk eigenheid.

De resultaten van deze kennismaking kunnen in bestaande processen ingebracht worden of aanleiding geven voor een begeleidingstraject.

Herbronnen

Max Dekker kan de organisatie ook begeleiden bij het hervinden van de merkbezieling en de concretisering daarvan in de merkexpressies. De aanpak wordt afgestemd op de organisatie en de uitdagingen rond het merk.

Welke kwaliteit voegt Max Dekker toe?

Omzetten van strategie naar creatie


Max heeft veel expertise in het definieren van de merkessentie en de aansturing van creatieve processen. Hij heeft vooral ook veel ervaring met wat niet werkt en hoe het anders kan; in de relatie tussen strategie en creatie, de relatie tussen intern en extern, tussen merk en cultuur, tussen korte termijn commercieel succes en lange termijn relaties bouwen.

Bruggen slaan

Binnen de drie dimensies – bezieling, bedding, manifestatie – liggen zijn kwaliteiten vooral rond bezieling.

Hij is geen expert in de business strategie, bedrijfscultuur en competentie ontwikkeling, maar vanuit zijn jarenlange advies ervaring en het managen van het eigen bureau, kan hij de brug slaan van de bezieling naar de bedding. Vanuit zijn ervaring heeft hij wel een breed zicht op de aansturing van de manifestatie vanuit de bezieling.

Hoe wordt draagvlak gecreëerd?

Stuurgroep, projectgroep & klankbordgroep(en)


Draagvlak & expertise

Bij de organisatie van het True Branding proces zijn het draagvlak en de expertise van belang. Een ingrijpende transformatie laat zich het beste organiseren met een stuurgroep, een projectgroep en verschillende klankbordgroepen.

Conceptuele creativiteit & eigenaarschap

Belangrijk dat in de projectgroep conceptuele creativiteit en eigenaarschap vertegenwoordigd zijn.

Samenwerking met andere bureaus?

Niet opnieuw het wiel uitvinden


Uiteraard kunnen bestaande externe partijen betrokken worden bij het proces van True Branding: marketingcommunicatiebureaus, digitale bureaus, ontwerpbureaus, trainingsbureaus, onderzoeksbureaus, etc.

Samenvloeien

De expertise en de ervaringen van externe partijen kunnen waardevolle bijdragen vormen binnen het denkproces. Niet om elk bureau een eigen visie te laten presenteren, maar om kennis en ervaringen samen te laten vloeien.

Alignment

Het is zeker ook van belang dat er geïnvesteerd wordt in de verinnerlijking bij  betrokkenen van externe bureaus. Alignment tussen verschillende interne en externe disciplines is van groot belang om te komen tot coherente expressies.

Relaties Max Dekker

Max Dekker is onafhankelijk van andere dienstverleners en kan daarom met al de relaties van klanten samenwerken. Vanuit zijn brede ervaring met tal van specialisten en bureaus kan hij waar nodig aanvullende expertise inschakelen.

De beste ideeën zijn waardeloos als ze niet gedragen worden.